Praca dla asystentów

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Praca dla asystentów jest najczęściej spotykaną pozycją wśród ogłoszeń pracy biurowej. Najczęściej wśród ofert pracy znajdują oferty dla kandydatów na asystentów zarządu, asystentów do spraw sprzedaży, technicznych albo audytu. Praca dla asystentów polega na organizowaniu dnia pracy przełożonego, tworzeniu harmonogramu dnia, prowadzeniu kalendarza spotkań oraz organizowaniu podróży służbowych. Do zadań asystenckich należy również wykonywanie raportów na polecenie przełożonego, opracowywanie materiałów oraz prezentacji, wyszukiwanie potrzebnych informacji. Przede wszystkim asystent stanowi wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla przełożonego. Elementami niezbędnymi na stanowiskach asystenckich są takie umiejętności jak dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz lojalność. Od asystentów wymaga się biegłej znajomości co najmniej jednego języka obcego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ praca dla asystentów często wiąże się z koniecznością wykonywania tłumaczeń ustnych oraz pisemnych, a także bieżącego tłumaczenia wpływającej do firmy korespondencji. Dlatego też niezbędnym minimum jest posiadanie znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Asystenci często towarzyszą szefom podczas podróży służbowych, zajmując się w tym czasie kwestiami logistycznymi oraz organizacyjnymi, takimi jak rezerwacja hotelu, miejsca w restauracji czy też zamawianiem taksówek, które zawiozą przełożonego na umówione spotkania. Trochę inne wymagania stawiane są kandydatom na stanowisko asystenta do spraw technicznych. Tutaj najczęściej ubiegając się o posadę trzeba legitymować się dyplomem ukończenia uczelni technicznej. Najbardziej pożądani są obecnie absolwenci automatyki i robotyki, elektrotechniki oraz mechaniki i budowy maszyn. Na stanowiska niższego szczebla wystarczy posiadać wykształcenie średnie techniczne. Od asystenta do spraw technicznych oczekuje się analitycznego myślenia, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz zaangażowania.

Write a comment