Praca-Office menager

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Rozrost administracji biurowej spowodował zapotrzebowanie na osoby, które zajmą się koordynacją pracy biura. Dlatego coraz większe jest zapotrzebowanie na osoby, mogące objąć funkcję office managera. Do podstawowych zadań dyrektora biura należy koordynowanie pracy biura oraz zarządzanie personelem. Office manager nadzoruje harmonogram spotkań członków zarządu firmy oraz rozdziela zadania pomiędzy poszczególnych pracowników. Do jego obowiązków należą również wszelkie inne czynności związane z pracą biura i sekretariatu, w tym rozwiązywanie problemów i łagodzenie sytuacji konfliktowych. Praca dla office managera w zasadzie jest oferowana przez przedsiębiorstwa z różnych gałęzi gospodarki. Do przykładowych zadań managera biura należy między innymi zamawianie artykułów oraz urządzeń biurowych, stały kontakt z dostawcami, rekrutacja pracowników niższego szczebla oraz koordynacja prac zespołu. Najczęściej stanowisko office managera proponuje się osobie z wewnątrz firmy, która zna jej kulturę organizacyjną oraz zasady działania. Jednak coraz częściej zdarza się, że prezesi firm pragnąc wprowadzenia nowości i świeżego powietrzna do firmy decydują się na zatrudnienie osoby z zewnątrz. Rekrutacja jest zazwyczaj dużo bardziej złożona niż w przypadku szeregowych pracowników.

Stanowisko jest dla firmy niezwykle istotne, ponieważ dyrektor biura ma wgląd do korespondencji handlowej firmy i konieczne jest zatrudnienie osoby kompetentnej i godnej zaufania. Dlatego też oprócz testów sprawdzających wiedzę i kompetencję oraz znajomość języka obcego, z kandydatami prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne, podczas których pracodawca ma szansę sprawdzić, jak prezentuje się kandydat na dane stanowisko. Zazwyczaj pożądane są osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie w pracy biurowej oraz posiadający referencje od wcześniejszych pracodawców. Takim kandydatom chętniej powierza się stanowisko dyrektora biura, ponieważ sprawdzili się już na wcześniejszych stanowiskach. Najczęściej poszukiwani są kandydaci z wykształceniem wyższym, ale zdarzają się również oferty pracy dla osób posiadających średnie wykształcenie.

Write a comment